JUHISED

Mõnedele küsimustele võite Te märkida rohkem kui ühe vastuse. Need küsimused on tähistatud nimetusega “VV=valikvastused.

Palun tundke ennast vabalt tõstatamaks küsimusi või muresid ükskõik millisest üksikust küsimusest. Teie kommentaare võetakse arvesse meie andmete hindamisel ja meie uurimisküsimustiku selgitamisel. Kui Te ei mõista küsimust selgelt, palun lisage täiendavaid kommentaare.

Tundke ennast vabalt võtmaks kokku oma üldised arvamused, märkused ja soovitused, mis on seotud paljude küsimustega, mis on kerkinud üles selle keerulise teema uurimisel viimasel leheküljel.