Teadustöö tüüp

Käesoleva küsimustiku (2015) eesmärk on paremini mõista nii hiljutisi kui ka tuleviku väljakutseid inimressursside juhtimises, mis tulenevad uuest, keerulisest ja dünaamilisest keskkonnast.

Me palume Teil kui strateegilisel partneril ja inimressursi juhil, kellel on ligipääs vajaminevale informatsioonile rahvusvahelises ettevõttes selleks, et jagada professionaalseid kogemusi, mis on seotud nende ajalooliste muutustega. Te annate oma panuse vastates küsimustikule. Selle küsimustiku keskne aasta on 2015.

Teie juhataja vaatenurk on kriitilise tähtsusega aidates meil mõista inimressurside praktikat Teie riigis. Teie vaatenurgad aitavad kaasa Paljurahvuselise Ettevõtte (PRE) allüksuste inimressursi praktikate professionaalse ja globaalse konkurentsivõime täiustamisele Teie riigis ja toetavad rahvuslikku ning piirkondlikku majanduslikku arengut nagu ka Teie riigi jätkuvat integratsiooni globaalsesse majandusesse.

Kõik uurimuses osalejad saavad Kesk-ja Ida-Euroopa Rahvusvaheliselt Uurimisgrupilt uuringu tulemuste kokkuvõtte. Teie isikut ja vastuseid hoitakse täiesti konfidentiaalse ja anonüümsena.