UURIMISMUDEL JA SELGITUSED

Põhilised uurimisküsimused saab jaotada alljärgneva mudeli järgi. See on loodud meie rahvusvaheliste partnerite uuringute tulemuste analüüsi põhjal. Meie uuringuid teostatakse alljärgnevas tabelis oleva mudeli põhjal.

INIMRESSURSI JUHTIMINE sisaldab järgmisi funktsioone
Inimressursi planeerimine + Värbamine ja selekteerimine + Soorituse hindamine + Koolitamine ja arendamine + Talendi juhtimine + Hüvitis ja toetused + Töötaja suhted + Kommunikatsioon + Inimressursi juhtimine/IT + Muu(d) inimressursiga seotud valdkond/valdkonnad