Ako imate bilo kakva pitanja u vezi ovog projekta, molimo Vas da kontaktirate članove istraživačkog projektnog tima iz Srbije

Prof. dr Milan Nikolić
vanredni profesor

Univerzitet u Novom Sadu
Tehnički fakultet ,,Mihajlo Pupin” Zrenjanin
Tel: 064/248-5763
e-mail: mikaczr@sbb.rs
Dr Agneš Slavić
docent

Univerzitet u Novom Sadu
Ekonomski fakultet Subotica
Tel: 064/222 11 42
e-mail: slavica@ef.uns.ac.rs