logo

HRM v tranziciji
Prakse podružnic multinacionalk v Centralni in Vzhodni Evropi in v sloveniji
2015

Mednarodni raziskovalni ti (v nadaljnjem besedilu CEEIRT) - sestavljen iz raziskovalcev iz različnih univerz iz Srednje in Vzhodne Evrope (CEE) regija - izvaja dolgoročni raziskovalni projekt, ki želi tudi v Sloveniji raziskati spremembe HR praks in vlog v izpostavah multinacionalnih podjetij (MNC) ter z njimi povezanih izzivov. Prvič smo raziskavo izvedli v letu 2009-2010.

Prosimo, da nam namenite okrog 20 minut in odgovorite na ta vprašanja.