Giriş

Orta ve Doğu Avrupa (the Central and Eastern European, CEE) bölgelerinden farklı üniversitelerden gelen araştırmacılardan oluşan Orta ve Doğu Avrupa Uluslararası Araştırma Ekibi (the Central and Eastern European International Research Team, CEEIRT), zorlukları ülkelerimizde de ortaya çıktığı için, İK uygulamalarındaki ve Çok Uluslu Şirket (Multinational Company, MNC) iştiraklerinin rollerindeki dönüşümü araştırmak üzere uzun vadeli bir araştırma projesine başlamıştır. İlk anket turumuzu 2009-2010 yıllarında başarıyla gerçekleştirdik.

Mevcut çalışmanın (2016) amacı, bu dinamik, yeni ve karmaşık alanda, hem son zamanlardaki hem de gelecekteki İK yönetimindeki asıl zorlukları anlamaktır. Sizden, uluslararası şirketinizden gerekli bilgilere erişebilen stratejik ortak ve İK yöneticisi olarak, bu önemli değişiklerle ilgili olarak profesyonel algılarınızı ve deneyimlerinizi paylaşmanızı istiyoruz. Sizin katkınız ankete yanıt oluşturacaktır. Anketimizin odak yılı 2016'dir.

Sizin yönetici perspektifiniz, bize ülkenizdeki İK uygulamalarını anlamada yardımcı olmasında kritik önem taşımaktadır. İçgörüleriniz, ülkenizdeki Çokuluslu Şirkete (MNC) bağlı ortaklıkların İK uygulamalarının profesyonelliği ve global rekabet gücünü arttırmaya yardımcı olacaktır, ve ülkenizin global ekonomiye devam eden entegrasyonunun yanında ulusal ve bölgesel ekonomik gelişmelerini de destekleyecektir.