Araştırma modeli ve açıklamalar

Temel araştırma ögeleri, uluslararası ortaklarımız ve farklı analiz sonuçlarına dayanarak şekillendirilen aşağıdaki model etrafında şekillendirilebilir. İncelememiz aşağıdaki şekilde gösterilen modele dayanır.

HRM (İKY) aşağıdaki fonksiyonları içerir
İK planlaması + Seçme ve Yerleştirme + Performans Değerlendirme + Eğitim ve Gelişim + Yetenek yönetimi + Ödenek ve Yan Yardımlar + Çalışan İlişkileri + İletişim + İKBS+ Diğer İK ile ilgili alan (lar)