Ako imate bilo kakva pitanja o ovom projektu, molimo da se obratite odgovarajućoj osobi iz vaše regije prema tablici sa sljedeće stranice.

Anton Florijan Barisic
University College Nikola Subic Zrinski
Selska cesta 119, 10000 Zagreb, Croatia
Vice dean for international relations and development
+385 1 4667 059
afbarisic@chronos.hr