flag Pristup CEEIRT online istraživanju

Ako imate bilo kakva pitanja o ovom projektu, molimo da se obratite odgovarajućoj osobi iz vaše regije prema tablici sa sljedeće stranice.

Anton Florijan Barisic
Associate professor
VERN University Zagreb
Trg bana J. Jelačića 3, 10000 Zagreb, Croatia
phone:+385 1 4667 059
afbarisic@chronos.hr