flag Приступ ЦЕЕИРТ он-лине истраживању
logo

Menadžment ljudskih resursa u tranziciji
Praksa filijala (ogranaka) multinacionalnih kompanija u Centralnoj i Istočnoj Evropi
2019. godina

U okviru istraživačkog projekta analiziramo funkciju i praksu menadžmenta ljudskih resursa u filijalama multinacionalnih kompanija u Srednjoj i Istočnoj Evropi. Istraživanje je deo dugoročne saradnje čiji je cilj posmatranje tranzicije u okviru HR prakse i uloge u filijalama multinacionalnih kompanija. Međunarodni istraživački tim Centralne i Istočne Evrope - u daljem tekstu CEEIRT1-sastavljen od istraživača sa različitih univerziteta iz Centralne i Istočne Evrope. Prvo istraživanje smo uspešno okončali 2009-2010. godine.

Molimo Vas, odvojite oko 20 minuta da pročitate i odgovorite na sledeća pitanja.