flag Приступ ЦЕЕИРТ он-лине истраживању

ISTRAŽIVAČKI MODEL I OBJAŠNJENJA

Menadžment ljudskih resursa uključuje sledeće funkcije
Planiranje ljudskih resursa + Regrutacija i selekcija + Evaluacija učinaka + Obuka i razvoj + Upravljanje talentima + Sistem kompenzacija + Odnosi između poslodavca i zaposlenih (IR) + Komunikacija u organizaciji + Informacione tehnologije u menadžmentu ljudskih resursa (HRIS) + Druge oblasti menadžmenta ljudskih resursa