flag Přístup k CEEIRT on-line dotazníku
logo

2019
PROMĚNA Řízení lidských zdrojů:
Zkušenosti poboček multinacionálních společností ve střední a východní Evropě

Mezinárodní výzkumný tým střední a východní Evropy (Central and Eastern European International Research Team, dále jen CEEIRT), složený z výzkumných pracovníků z různých univerzit regionu střední a východní Evropy (CEE), zahájil dlouhodobý výzkumný projekt, který identifikuje proměny praktik používaných v řízení lidských zdrojů a proměny role lidských zdrojů v pobočkách multinacionálních společností (MNC). Důvodem tohoto výzkumu je, že se tyto výzvy objevují jak globálně, tak i v zemích regionu střední a východní Evropy (CEE). Výzkumy zaměřené na tuto problematiku náš tým již úspěšně provedl dvakrát, a to v letech 2008–2009 a 2012–2013 a 2015–2016.

Prosíme, věnujte odhadem 20 minut přečtení otázek a jejich zodpovězení.