Pokud budete mít jakékoli otázky ohledně tohoto projektu, kontaktujte, prosím manažerku tohoto

Zuzana Dvořáková
Koordinátorka CEEIRT v ČR

Katedra personalistiky
Fakulta podnikohospodářská
VŠE v Praze
nám. W. Churchilla 4, Praha 3, 130 67
Tel.: + 420 224 098 320
E-mail: zuzana.dvorakova@vse.cz
Kateřina Legnerová
Manažerka projektu CEEIRT v ČR
Katedra personalistiky

Fakulta podnikohospodářská
VŠE v Praze
nám. W. Churchilla 4, Praha 3, 130 67
Tel.: + 420 723 568 456
E-mail : katerina.legnerova@vse.cz