flag Přístup k CEEIRT on-line dotazníku

Pokud budete mít jakékoli otázky ohledně tohoto projektu, kontaktujte, prosím manažerku tohoto Děkujeme Vám za Váš čas a úsilí věnované tomuto důležitému výzkumu!

Zuzana Dvořáková
Professor, Head of Institute of HRM
anebo koordinátorku projektu CEEIRT v ČR
Czech Technical University in Prague
Kolejní 2637/2a
160 00 Praha 6, Czech Republic
phone: + 420 733 651 733
e-mail: Zuzana.Dvorakova@cvut.cz
Kateřina Legnerová
Associate professor, researcher
projektu v České republice
University of Economics, Prague
Nám. W. Churchilla 4 | 130 67 Praha 3,
Czech Republic
phone:+420 224 098 312
mobil: ++420 224 098 312
e-mail: katerina.legnerova@vse.cz