flag Pristup CEEIRT online istraživanju
logo

u podružnicama multinacionalnih kompanija
2019
Hrvatska

U okviru istraživačkog projekta promatramo smo funkcije i praktična rješenja za upravljanje ljudskim potencijalima u podružnicama multinacionalnih kompanija u srednjoj i istočnoj Europi. Ovo istraživanje predstavlja dio dugoročne suradnje, čiji je cilj istražiti praksu i ulogu ljudskih resursa u podružnicama multinacionalnih kompanija. Tim ovog istraživanja „Central and Eastern European International Research Team” (u daljnjem tekstu CEEIRT) okuplja istraživače sa sveučilišta iz srednje i istočne Europe. Prvu anketu, odnosno mjerenje uspješno smo realizirali 2009./2010. godine.

Molimo Vas da odvojite 20 minuta za čitanje i odgovaranje na pitanja.