flag Prístup k on-line dotazníku CEEIRT
logo

Transformácia riadenia ľudských zdrojov (RĽZ)
v pobočkách nadnárodných spoločností
2019

V rámci výskumného projektu skúmame funkcie a praktické riešenia riadenia ľudských zdrojov (ďalej len RĽZ) dcérskych spoločností (pobočiek) zriadených nadnárodnými (multinacionálnymi) spoločnosťami v strednej a východnej Európe. Vvýskum je súčasťou dlhodobej spolupráce, ktorej cieľom je skúmanie meniacich sa zvyklostí a úloh RĽZ v pobočkách nadnárodných spoločností. Výskumný tím „Central and Eastern European International Research Team” (ďalej len CEEIRT1) tvoria výskumní pracovníci z univerzít strednej a východnej Európy. Náš prvý spoločný výskum bol úspešne realizovaný v rokoch 2009-2010.

Prosíme Vás, aby ste venovali približneé 20 minút prečítaniu a zodpovedaniu našich otázok!