flag Prístup k on-line dotazníku CEEIRT

Druh výskumu

V rámci výskumu sa snažíme pochopiť smer a charakterov trendov, ktoré sa objavujú pod vplyvom spoločenských a hospodárskych zmien v oblasti praktických riešení a funkcií ĽZ na Slovensku a v oblasti strednej a východnej Európy.

Vaše odborné pripomienky nám budú veľkým prínosom v pochopení charakteristických čŕt RĽZ na Slovensku a v oblasti strednej a východnej Európy. Svojimi odpoveďami aj Vy môžete prispieť k zlepšeniu práce útvarov RĽZ nadnárodných podnikov, ktoré zriadili dcérske spoločnosti v tomto regióne. Účasťou vo výskume sa môžete podieľať na zosilnení konkurencieschopnosti Vašej pobočky a napomôžete hospodárskemu rastu Slovenska a regiónu strednej a východnej Európy, ako aj vylepšeniu ich pozície vo svetovom hospodárstve.

Po ukončení výskumu bude každému účastníkovi zaslaná záverečná správa o výskume. Zaručujeme utajenosť odovzdaných informácií, vo zverejnenej záverečnej správe účastníkov výskumu nebude možné identifikovať.