flag Dostęp on-line do badań CEEIRT
logo

Zmiany w ZZL
Praktyki stosowane w zagranicznych jednostkach korporacji międzynarodowych usytuowanych w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Polsce
2019

Międzynarodowy Zespól Badawczy z Europy Środkowej i Wschodniej (CEEIRT1) – w którego skład wchodzą badacze z różnych uniwersytetów regionu Europy Środkowej i Wschodniej – kontynuuje wieloletni projekt badawczy, którego przedmiotem są zmiany zachodzące w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w zagranicznych jednostkach korporacji międzynarodowych. Badania prowadzone są z powodzeniem od roku 2009.

Czas potrzebny do wypełnienia załączonej ankiety to w przybliżeniu 20 minut.