flag Dostęp on-line do badań CEEIRT

Rodzaj badań

Celem naszych obecnych badań (2015) jest poznanie aktualnych i przyszłych wyzwań stawianych zarządzaniu zasobami ludzkimi przez współczesne, złożone i dynamicznie zmieniające się uwarunkowania.

W związku z tym zwracamy się do Państwa – jako do osób pracujących w obszarze HR lub też pełniących funkcje kierownicze bądź specjalistyczne w innych obszarach funkcjonowania firmy – z prośbą o podzielenie się z nami swoim spostrzeżeniami i doświadczeniami odnośnie pojawiających się zmian. Państwa wkład w przedsięwzięcie badawcze polega na wypełnieniu załączonego kwestionariusza. Oczekiwane przez nas dane dotyczą roku 2015.

Spojrzenie na praktyki kadrowe z Państwa perspektywy pozwoli nam lepiej zrozumieć realizację funkcji personalnej w Państwa kraju. Mamy nadzieję, że Państwa obserwacje i opinie wpłyną na podniesienie poziomu profesjonalizmu działań kadrowych w korporacjach międzynarodowych oraz przyczynią się do rozwoju ekonomicznego kraju i regionu, szczególnie w kontekście postępującej integracji światowej gospodarki.

Międzynarodowy Zespół Badawczy zapewnia wszystkim respondentom dostęp do podsumowania zbiorczych wyników badań. Gwarantujemy również Państwu, iż tożsamość i odpowiedzi respondentów pozostaną poufne i anonimowe.