flag Dostęp on-line do badań CEEIRT

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA ANKIETY

W niektórych pytaniach można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Te pytania są oznaczone skrótem „W-W”, czyli wybór wielokrotny.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o zamieszczanie odpowiednich komentarzy do poszczególnych pytań. Państwa komentarze będą brane pod uwagę w analizowaniu udzielanych przez Państwa odpowiedzi. Jeżeli pytanie nie jest dostatecznie zrozumiałe – prosimy o stosowną wzmiankę.

Na ostatniej stronie kwestionariusza ankiety mogą też Państwo zamieszczać swoje podsumowania, uwagi, komentarze czy sugestie dotyczące pytań lub badania.