flag Dostęp on-line do badań CEEIRT

Bardzo dziękujemy za czas i uwagę poświęcone wypełnieniu naszej ankiety.

Marzena Stor
Professor of Strategic International Human
Resources Management

Head of HRM Department
Wroclaw University of Economics
53-345 Wroclaw, ul: Komandorska 118/120, Poland
phone: +48 71 368 06 73
e-mail: marzena.stor@wp.pl
Łukasz Haromszeki
Associate Professor

Wroclaw University of Economics
53-345 Wroclaw, ul: Komandorska 118/120, Poland
phone: +48 71 368 06 72
e-mail: lukasz.haromszeki@ue.wroc.pl