flag Dostęp on-line do badań CEEIRT

Model badawczy

Podstawowe zagadnienia badawcze odnoszą się do zaprezentowanego poniżej modelu. Model ten został skonstruowany na podstawie wytycznych literaturowych oraz wyników naszych wcześniejszych badań międzynarodowych.

ZZL obejmuje następujące funkcje
Planowanie kadr + Rekrutacja i Selekcja + Ocenianie + Szkolenie i Rozwój + Zarządzanie talentami + Wynagrodzenia + Stosunki pracy + Komunikacja + System Informacji Personalnej + Inne obszary ZZL