flag Достъп до CEEIRT онлайн анкетиране
logo

УЧР в преход
Практики в дъщерните дружества на мултинационални корпорации в Централна и Източна Европа (CEEIRT)
2019

Международният изследователски екип от Централна и Източна Европа (Central and Eastern European International Research Team, CEEIRT) – който се състои от изследователи от различни университети в региона на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) – работи по дългосрочен проект, изследващ процеса на преход на практиките и ролите по УЧР в дъщерните дружества на мултинационалните компании в множество страни. Ние проведохме успешно първият етап от проучването през 2009-2010. Целта на нашето настоящо проучване (2019) е да разберем настоящите и бъдещите предизвикателства, свързани с управлението на човешките ресурси, като се има предвид този нов, сложен и динамичен пейзаж.

Попълването на въпросника ще Ви отнеме около 20 минути.