flag Достъп до CEEIRT онлайн анкетиране

Тип изследване

Обръщаме се към Вас като стратегически партньор и мениджър по УЧР (или специалист в друга свързана област), който разполага с необходимата информация, с молба да споделите с нас Вашите професионални наблюдения и опит по отношение на тези исторически промени. Отговорите на поставените въпроси ще бъдат Вашият принос към проекта. Фокусът на нашето изследване е 2019 година.

Вашата управленска гледна точка ще ни помогне да разберем административното наследство на практиките по УЧР във Вашата страна. Вашите мнения ще допринесат за повишаване на професионализма и глобалната конкурентоспособност на практиките по УЧР в дъщерните дружества на мултинационални компании във Вашата страна, ще подкрепят националното и регионалното икономическо развитие, както и процеса на интеграция на Вашата страна в глобалната икономика.

Международният изследователски екип от Централна и Източна Европа ще предостави на всички респонденти обобщение на резултатите от проучването. Вашата идентичност и отговори ще останат напълно конфиденциални и анонимни.