flag Достъп до CEEIRT онлайн анкетиране

НАСОКИ

При някои от въпросите можете да отбележите повече от един отговор. Под тези въпроси изрично е записано, че е възможен повече от един отговор.

Можете да задавате въпроси и да искате пояснения за всеки от въпросите. Вашите коментари ще бъдат взети предвид при оценката на данните и при усъвършенстването на въпросника. Ако не разбирате ясно някой въпрос, Ви молим да направите по него допълнителен коментар.

На последната страница можете да изложите своите мнения, забележки или предложения по отношение на множеството въпроси, повдигнати от изследването на тази комплексна тема. В случай че имате въпроси за проекта, можете да се обръщате към лицето за контакт за Вашата страна. Благодарим Ви за времето, което отделихте, за да участвате в това важно проучване!