flag Достъп до CEEIRT онлайн анкетиране

В случай че имате въпроси за проекта, можете да се обръщате към лицето за контакт за Вашата страна. Благодарим Ви за времето, което отделихте, за да участвате в това важно проучване!

Dr.Elisabeta Vatchkova
International University

1164 Sofia, Bulgaria, 5A Platchkovica
Professor of Management
+359 888 926 836
evatchkova@ibset.eu