flag Prístup k on-line dotazníku CEEIRT

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto výskumného projektu, kontaktujte manažéra projektu za Slovensko.

Renata Machova
Assistant Professor
J. Selye University Faculty of Economics
Hradná street 21
945 01 Komárno
Slovak Republic
phone: +421-35-3260 621
e-mail: machovar@ujs.sk; machovar.selyeuni@gmail.com
József Poór
Professor of Management
J. Selye University Faculty of Economics
Hradná street 21
945 01 Komárno
Slovak Republic
phone: +421-35-3260-614
e-mail: poorj@ujs.sk