flag Pristup CEEIRT online istraživanju

MODEL ISTRAŽIVANJA I POJAŠNJENJA

Naše istraživanje je opisno i temeljeno na objektivnim podacima. Radi jednostavnije obrade podataka koristimo isti upitnik kod osobnog intervjua i kod on-line odgovora, sakupljene podatke šifriramo, a potom šifrirane podatke analiziramo.

HRM (Human Resource Management) obuhvaća sljedeće funkcije
Planiranje ljudskih resursa + Selekcija + Evaluacija izvedbe + Trening i razvoj + Upravljenje talentima + Nagrađivanje + Radni odnosi + Korporativna komunikacija + HRIS + Ostala područja vezana uz upravljanje ljudskim potencijalima