flag Přístup k CEEIRT on-line dotazníku

VÝZKUMNÝ MODEL A VYSVĚTLENÍ

Základní složky výzkumu lze zarámovat do níže uvedeného modelu, který byl vytvořen na základě zkušeností našich mezinárodních partnerů a analýz v oblasti řízení lidských zdrojů v minulých letech.

Vizsgálatunkat az ábrán látható modell alapján végezzük.

HRM zahrnuje následující funkce
Plánování lidských zdrojů + Získávání a výběr + Hodnocení pracovního výkonu + Vzdělávání a rozvoj + Talent management + Odměňování a zaměstnanecké výhody + Zaměstnanecké vztahy + Komunikace + Personální informační systém + Další oblasti související s lidskými zdroji