flag Přístup k CEEIRT on-line dotazníku

POZNÁMKY K POKYNŮM

V některých otázkách můžete označit více než jednu odpověď - takové otázky jsou označeny („Lze zaškrtnout více odpovědí.“)

Prosíme, neváhejte nás kontaktovat s otázkami nebo problémy ohledně jakékoli jednotlivé otázky. Pokud otázce jasně neporozumíte, poskytněte nám, prosím, doplňující komentář. Vaše komentáře budou brány v úvahu při vyhodnocování dat a k vyjasnění tohoto dotazníku.

Budeme rádi, pokud na poslední stránce shrnete Vaše celkové názory, připomínky nebo návrhy, které Vás napadnou v průběhu výzkumu tohoto komplexního problému.