flag Přístup k CEEIRT on-line dotazníku

Druh výzkumu

Žádáme vás, jako strategické partnery a HR manažery, kteří mohou získat přístup k požadovaným informacím ze své mezinárodní společnosti, abyste s námi sdíleli své profesionální znalosti, vnímání a zkušenosti týkající se těchto historických změn. Váš příspěvek k našemu výzkumu bude spočívat ve vyplnění přiloženého dotazníku.

Váš pohled výrazně přispěje k pochopení používané praxe v řízení lidských  zdrojů v České republice. Vaše postřehy a názory pomohou ke zvýšení profesionality a globální konkurenceschopnosti postupů v oblasti řízení lidských zdrojů v pobočkách multinacionálních společností v ČR a CEE a věříme, že podpoří národní a regionální ekonomický rozvoj stejně jako pokračující integraci českého hospodářství do evropské a globální ekonomiky.

Mezinárodní výzkumný tým pro střední a východní Evropu seznámí všechny respondenty se závěry a výsledky výzkumu. Vaše identita a odpovědi zůstanou zcela důvěrné a anonymní.