flag Online kérdőív kitöltése

Kitöltési útmutató

Néhány kérdésnél több válasz is lehetséges, ezt a “TV = több válasz” jelzés mutatja.

Bármely kérdéssel kapcsolatban felvetheti kérdéseit, aggályait. Ezeket az észrevételeket az adatok értékelésénél figyelembe vesszük. Ha egy kérdés nem érthető világosan, kérjük, írjon kiegészítő magyarázatot.

Kérjük, az utolsó oldalon bátran foglalja össze a témával kapcsolatos átfogó véleményét, meglátásait, vagy javaslatait.