flag Online kérdőív kitöltése

A kutatás típusa

A kutatásaink során, a HR gyakorlati alkalmazások és szerepek terén Magyarországon és a régióban bekövetkező társadalmi-gazdasági változások hatására megjelenő trendek irányainak és jellegének megragadására törekszünk.

Az Ön szakértői észrevételei nagy segítséget jelentenek számunkra a magyar és a közép- és kelet-európai térség HR jellegzetességeinek megértésében. Válaszaival így Ön is hozzájárulhat a régióban leányvállalattal rendelkező MNV-k HR munkájának javulásához, professzionalizmusának fokozódásához. Ezzel pedig részt vállalhat a cég világszintű versenyképességének erősödéséből, amivel elősegíti Magyarország és a közép- és kelet-európai régió gazdasági fejlődését és világgazdaságban betöltött szerepének megújulását.

A felmérésről készülő jelentést a kutatás lezárása után minden résztvevő megkapja. A birtokunkba jutó információkat titkosan kezeljük, a nyilvánosságra hozott kutatási jelentésben az egyes válaszadók nem lesznek beazonosíthatók.