Vă mulţumim pentru timpul acordat şi efortul depus pentru completarea chestionarului!

Coordonator CEEIRT în România
Dr. Kinga Kerekes, asistent universtar

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
RO-400591 Cluj-Napoca, str. Teodor Mihali 58-60
Mobil: +4075587789