flag Accesarea chestionarului CEEIRT online

Model de cercetare şi explicaţii

Studiul pe care se bazează cercetarea foloseşte date obiective şi are carácter descriptiv. Pentru a înlesni analiza statistică a datelor, folosim acelaşi chestionar în interviurile faţă-n faţă ca şi în cazul completării on-line a chestionarelor. Răspunsurile primite sunt codificate şi interpretate.

HR are următoarele funcţii
Planificare HR + Recrutare şi selecţie + Evaluarea performanţelor + Formare şi dezvoltare + Managementul talentelor + Compensaţii şi beneficii + Relaţii de muncă + Comunicare organizaţională +SHRM/IT + alte domenii legate de HR