flag Accesarea chestionarului CEEIRT online

Tipul cercetării

Prin această cercetare căutăm să înţelegem cum aceste roluri şi practici şi roluri s-au dezvoltat ca răspuns la schimbările economice din regiunii şi să vedem care sunt aşteptările practicienilor pentru viitor.

Perspectiva Dvs. ne va ajuta în înţelegerea specificităţilor MRU din ţara dumneavoastră. Prin răspunsurile date la înrebările din chestionar, puteţi contribui la creşterea profesionalismului şi competitivităţii globale ale practicilor MRU ale sucursalelor companiilor multinaţionale din ţara Dvs., precum şi la sprijinirea dezvoltării economiei naţionale şi regionale.

După prelucrarea rezultatelor, raportul de cercetare va fi trimis tuturor participanţilor. Informaţiile din chestionare vor fi tratate confidenţial, în raportul făcut public respondenţii nu vor fi identificabili.